Les diverses campanyes de la Fundació d'Animals tenen com a finalitat concienciar i divulgar socialment l'estimació, el respecte i la protecció vers els animals no humans, molt especialment els més indefensos.Per poder assolir aquests objectius, demanem la col·laboració humana i econòmica. D'aquesta manera, els animals de companyia que tenim en acollida al nostre centre, en surten directament beneficiats.

Campanya d'esterilització

La despesa veterinària als centres d'acollida és molt elevada, i gran part d'aquesta despesa prové de les intervencions per esterilitzar els gossos i gats recollits, prèvia a la seva adopció, tal i com indica la llei de protecció dels animals de Catalunya.Per aquest motiu, la gran majoria dels recursos obtinguts de totes les accions realitzades van destinats a aquesta campanya en particular. Amb els anys s'ha pogut habilitar al centre d'acollida un quiròfan complert on les nostres veterinàries realitzen les cirurgies amb totes les garanties necessàries.Cada any es realitzen centenars d'esterilitzacions de gossos i gats gràcies a l'aportació econòmica que destina la Fundació d'Animals.

Campanya d'apadrinament i voluntariat

Aquesta campanya busca la coordinació de totes aquelles persones que volen col·laborar amb la Fundació, ja sigui de forma econòmica, o bé de forma econòmica i alhora presencial. Per iniciar aquesta col·laboració més activa, primer de tot s'ha de sol·licitar l'apadrinament.A cada padrí/padrina se li assigna un gos del centre, el seu apadrinat i, si ho desitja, pot venir al centre i el pot treure a passejar pels voltants, o dins els patis de lliure passeig. Aquesta és la tasca de l'apadrinador. Per poder ser voluntari cal haver passat una primera etapa com a apadrinador i fer una sol·licitud. Es fa una avaluació a l'apadrinador i posteriorment la Fundació decideix si aquest és apte per al voluntariat.Si és apte, l'apadrinador passa a ser voluntari i ja pot desenvolupar altres tasques com poden ser treure gàbies senceres als patis, treure altres gossos (apart de l'apadrinat) a passejar per l'exterior, cuidar els gats, aplicar cures als animals ferits, col·laborar en les fires o esdeveniments, etc. L'apadrinador aporta 10€ mensuals, quota que continua pagant quant és voluntari. Els diners que es recauden en aquesta campanya s'útilitzen per finançar-ne d'altres, com per exemple les esterilitzacions.Un apadrinador pot venir acompanyat de la seva família. Per exemple, si l'apadrinador és pare o mare, el poden acompanyar els seus fills i segueixen pagant una única quota mensual.És important promocionar que, qui vulgui, pot venir un o dos dies a provar l'apadrinament sense cap cost i, a partir d'aquí, si desitja tirar-ho endavant haurà de fer la sol·licitud.

Campanya de tinença responsable

Engloba aquelles accions dirigides a la societat mitjançant diversos canals per fer difusió de la tinença responsable dels animals de companyia. Tenir un animal és motiu de gran alegria, però alhora és una gran responsabilitat. Participem en fires i esdeveniments, impartim tallers educatius en escoles i centres cívics i utilitzem les xarxes socials (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, etc...) per difondre informació relativa a la tinença responsable.

Campanya de difusió de l'adopció

La finalitat d'aquesta campanya és trobar adoptants pels gossos i gats residents al centre d'acollida. Els mitjans personals emprats són els propis treballadors del centre, els voluntaris i els apadrinadors, que acompanyen els visitants al centre i els informen sobre l'adopció i, en concret, sobre els gossos i gats que puguin ser de l'interès dels visitants. Mitjançant les xarxes socials es fa la difusió a nivell individual i col·lectiu de gossos i gats que estan en situació d'adopció al centre.

Campanya Teaming de donacions

El manteniment, cura i esterilització de tants animals al nostre centre tenen un cost econòmic important. Amb la campanya de Teaming es recauda un fons, euro a euro. Quan hi ha certa quantitat de diners en el fons, es comunica a qui hi ha participat sobre la quantitat en qüestió, el tipus de cirurgia on es destinen els diners i el nombre d'animals intervinguts cada dia. D'aquesta forma es fa arribar a la persona que ha col·laborat en quines actuacions ha estat invertida la seva donació. Ajuda'ns a ajudar els animals de companyia!Fes una donació!
Vull fer una donació